Elevii din București vor putea călători cu mijloacele de transport în comun gratuit sau cu bilete reduse, în urma unei decizii luate de Primaria Capitalei.

Societatea de Transport Bucureşti (STB) va emite abonamente reduse și gratuite pentru elevi începând cu 11 februarie 2019.

„STB SA va începe emiterea/ încărcarea de abonamente gratuite pentru elevi începând data de 11 februarie 2019, în conformitate cu HCGMB nr. 838/12.12.2018″, se arată într-un comunicat al STB.

Abonamentele cu reducere de 100% vor fi eliberate la centrele de emitere și încărcare carduri TB SA pe baza carnetului de elev vizat pe anul în curs, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, precum şi cartea de identitate – în cazul elevilor cu vârsta de peste 14 ani – cu evidenţierea domiciliului stabil sau provizoriu.

Pentru elevii claselor pregătitoare şi cu vârsta de până la 14 ani, abonamentele se eliberează în baza adeverinţei doveditoare / carnetului de elev, cu ştampila unităţii de învăţământ acreditate/ autorizate pentru anul în curs şi copie după certificatul de naştere.

Comments

comments